Collecte 21 november | Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika

Zondag 21 november collecteert de diaconie voor Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika.

Deze collecte die altijd plaatsvindt op of rond Wereld Aids Dag komt dit jaar wel heel erg goed van pas omdat Hillcrest Aids Centre in feite te maken heeft met twee pandemieën. Covid-19 en HIV/Aids. In het afgelopen jaar hebben ze het daarom heel zwaar gehad. De verkoop van kralen producten stortte in, scholen waren dicht en de lockdowns veroorzaakten nog grotere armoede in gebieden waar mensen (en met name vrouwen) het al zo moeilijk hebben. Hillcrest moest daarom overgaan tot het geven van noodhulp aan de mensen met wie zij in hun programma's werken aan economische ontwikkeling en HIV preventie.
Langzaam maar zeker kan ook hier het normale leven weer op gang komen en veel wat was bereikt aan kennisoverdracht en trainingswerk moet weer worden ingehaald. De Nederlandse stichting Zulu Aid (wwww.zuluaid.nl) zet zich nog steeds met hart en ziel in voor Hillcrest Aids Centre. Dank daarom voor uw steun aan de collecte en de aankoop van amaryllisbollen van van Geest in ´s Gravensande, die de bollen duurzaam kweekt.
Banner tonen
Banner verbergen