Kerkdienst met ds. E. van Leersum via uitzending

1e zondag veertigdagentijd

U kunt zondag 21 februari om 10.00 uur naar de kerkdienst (vanuit de Michaëlkerk) kijken via de opname of luisteren via de website kerkomroep.

 

datum en tijd
zondag 21 februari, 10:00 uur
voorganger
Ds. E. van Leersum
collecte 1
Werelddiaconaat: Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen Banknummer: NL23RABO0308300076
collecte extra
Plaatselijk Jeugdwerk Banknummer: NL45RABO 0373717644