Kerkdienst met ds. J.E. Riemens uit De Bilt

U kunt zondag 20 juni om 10.00 uur ook naar de kerkdienst kijken via de livestream of luisteren via de website kerkomroep.

 

 

 

datum en tijd
zondag 20 juni, 10:00 uur
voorganger
Ds. J.E. Riemens
collecte 1
Diaconie: Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad Banknummer NL23RABO 0308 3000 76
collecte 2
Onderhoud orgels Banknummer NL45RABO 0373 7176 44