Diaconie

In het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente De Bilt werken diakenen uit zowel de Dorpskerk als de Oosterlichtkerk samen. Op de website van de Diaconie vindt u meer informatie. U kunt contact met de Diaconie opnemen via  diaconie@pkndebilt.nl