Lectio Divina, een spirituele leeswijze

Als theoloog heb ik geleerd om de bijbel theoretisch te bestuderen; om Bijbelteksten in hun sociale, literaire en historische context te kunnen plaatsen en analyseren. Deze theoretische benadering is belangrijk, maar ook eenzijdig, want puur verstandelijk. Uiteindelijk hoop je dat je de Bijbelwoorden ook kunt ‘proeven’, als waren de woorden voedsel speciaal voor jou bereid. Het is de lectio divina, een geestelijke lezing, die op zoek gaat naar de spirituele dimensie van de tekst; naar de ontmoeting met God. De lectio divina is niet gericht op informatie maar op transformatie. Ze wil de tekst niet verklaren, maar van binnenuit verstaan. Het is een manier van Bijbellezen die al door de woestijnmoeders en -vaders werd beoefend. 
Ds. Wouter van Laar