Soup & Soul

Veel mensen lopen met geloofsvragen rond. Ook binnen de PKN De Bilt en Bilthoven. Vragen als 'Geloof ik alle verhalen die in de Bijbel staan?', 'Hoe geef ik mijn kinderen iets mee van het geloof als mijn partner niet gelooft?', Hoe plaats ik bepaalde bijbelteksten in de huidige tijd?'. 

De Soup & soul-gesprekskring is bestemd voor mensen tussen de 25 en 45 jaar die dit soort vragen hebben. Doel van de kring: met elkaar van gedachten wisselen, elkaar aanzetten tot nadenken en samen op zoek naar antwoorden...als die er al zijn. Het biedt een ieder individueel de mogelijkheid zijn of haar geloof verdieping te geven en dat in een ontspannen sfeer. 

We komen 5 รก 6 keer per jaar samen en sluiten het jaar altijd af met een borrel of barbecue.  

Kennis maken of graag meer informatie? Neem contact op met Astrid via soupensoul@oosterlichtkerkdebilt.nl