Predikanten

Ds. E.W.J. van Leersum

Mijn naam is Evert van Leersum.
Ben afkomstig uit het Zuid-Limburgse en heb theologie gestudeerd in Kampen. In 2014 ben ik begonnen als gemeente-predikant in Gorinchem-Oost/Dalem. Interessant om te ontdekken hoe een dorpskerk samen gaat werken met een jonge gemeente in een nieuwbouwwijk. In 2000 samen met mijn vrouw beroepen als predikant in de gereformeerde kerk van Barneveld. Met name voor de terreinen Toerusting en Beleid. In 2012 werd ik door een fusie opeens, en met vreugde, predikant van de protestantse gemeente te Barneveld. In januari 2015 zijn we verhuisd naar Huizen, waar mijn  vrouw verbonden is aan de Goede Herder Kerk. Zelf bleef ik werkzaam in Barneveld en ging ik voor het eerst in mijn leven forenzen. Wat ik nu ook doe sinds ik per 1 juni 2017 (parttime) werkzaam ben in de protestantse gemeente De Bilt, waar ik verbonden ben aan de nieuwe wijkgemeente die gaat/is ontstaan met de samenvoeging van de Boskapel, de Immanuëlkerk en de Opstandingskerk. Naast het reguliere werk als predikant, theoloog en voorganger, ben ik met name beroepen als “muzikale bruggenbouwer” Nou ben ik zelf niet zo muzikaal, al kan ik er erg van  genieten, juist omdat muziek andere snaren weet te raken dan het hart, maar als bruggenbouwer heb ik wel enige ervaring opgedaan. Graag wil ik dan ook meewerken en meebouwen aan de verdere samenwerking en samenvoeging van de wijkgemeente Opstandingskerk en wijkgemeente Immanuëlkerk en de gemeente van de Boskapel uit Groenekan.


Als predikant voel ik me vooral een dienaar van het Woord. Spreken over God (wat theologie letterlijk betekent) is een hele uitdaging. Ik zou bijna zeggen een heidens karwei; maar dat is het nou net niet! Daarbij herinner ik mij regelmatig de woorden van de ethicus Gerard Rothuizen die op een symposium opmerkte dat het spreken over God wel wat: kuiser, inniger, woedender ook mag zijn.

 

EWJ van Leersum

 

 

 

 

 

 

Contact

In de week van 28 december tot 3 januari hopen we uit te waaien op het mooiste Wadden eiland. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met collega Arrie van Veen.

Nog even praktisch.
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.
Bij voorkeur kunt u mij op deze dagen bellen voor een gesprek of een afspraak.

Het is verstandig om contacten zo veel mogelijk te beperken, om de groei van het virus af te remmen. Vandaar dat het spreekuur op vrijdagmorgen in de Voorhof voor de komende weken digitaal zal plaatsvinden. U kunt me natuurlijk altijd bellen op werkdagen, maar op vrijdagmorgen zit ik op mijn studeerkamer achter de telefoon en ben ik zeker te bereiken
Voor als u een vraag heeft, of iets wilt delen. Wanneer u verlegen zit om een praatje,of wanneer u iets wil doorgeven. Schroom niet om te bellen.


Als er sprake is van een crisissituatie kunt u mij altijd bereiken op  06 23467137.
Per mail kunt u mij vinden via vanleersum@oosterlichtkerkdebilt.nl of via het contactformulier.

 

Ds. A. van Veen 

Mijn naam is Arrie van Veen en ik ben (nog net) 61 jaar. Sinds afgelopen zomer ben ik als ambulant predikant verbonden aan de landelijke protestantse kerk in Nederland (PKN). Zo kwam de vraag op mijn weg om uw gemeente gedurende de vacaturetijd te ondersteunen in het pastoraat. Op die vraag heb ik, na een gesprek met enkele mensen uit uw gemeente, van harte ja gezegd.

In januari 2001 werd ik als predikant bevestigd in Molenaarsgraaf-Brandwijk; daarvóór werkte ik al tien jaar in de gereformeerde kerk van Mijdrecht als kerkelijk werker (HBO). In die tijd heb ik naast de zorg voor mijn gezin de universitaire studie Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. In het voorjaar van 2009 zijn we naar Renkum-Heelsum verkast. Daar heb ik in 2018 na ruim negen jaar afscheid genomen. Aansluitend heb ik eerst een ‘sabbatical’ genomen. In dat jaar zijn mijn man en ik verhuisd naar Soest, waar ook onze kleinkinderen wonen.

Vanaf 18 november zal ik contractueel voor drie dagdelen per week aan uw gemeente verbonden zijn om de pastorale wijk van ds. W. Stam waar te nemen. Mijn werkdag in de Bilt is meestal de dinsdag (behalve de avond!) en nog een dagdeel op woensdag of donderdag. Op maandag en vrijdag ben ik niet beschikbaar. Zondag 8 december sta ik op het rooster om voor te gaan in de eredienst. Er is dan tijdens de koffie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ik hoop op een prettige periode met goede ontmoetingen in uw gemeente.

Wanneer u met mij een afspraak wilt maken in het kader van pastorale zorg, kunt u mij bellen op dinsdag tijdens lunchtijd, van 12.15-13.15 in de kerk op 030-2203855 of anders thuis, 035- 5445835. Wanneer u op mijn thuisnummer een bericht inspreekt, bel ik u terug. U kunt ook een e-mail sturen naar a.vanveen@protestantsekerk.nl