Diaconale collectes oktober

Zondag 10 oktober is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt komt op voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die in de gemeente De Bilt komen wonen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 
Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats meestal moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpen de nieuwkomers in de gemeente door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats, maatschappelijk te begeleiden, o.a. door hulp te bieden bij het invullen van noodzakelijke formulieren en het wegwijs maken in de gemeente. Ook is er ondersteuning als taalcoach: er is o.a. hulp bij spreekvaardigheid en/of schrijfvaardigheid, begeleiding bij huiswerk voor de inburgeringscursus, maar ook begeleiding van schoolkinderen met een taalachterstand. Ook is er een zomerschool, dan wordt er gewerkt aan het verbeteren van de taalvaardigheid van de deelnemers. Afgelopen zomer kon de zomerschool weer plaatsvinden! Aan het eind ontvangen de deelnemers een certificaat. 

 

Zondag 24 oktober collecteert de diaconie voor steun aan boeren in Zuid-Sumatra (Indonesië)

oktober1      oktober2

Om boer te zijn in Zuid-Sumatra, is niet makkelijk. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. De diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, Yabima, leert de boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om het land zo (ecologisch) te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt en helpt hen bij het opzetten van spaar- en kredietgroepen, zodat zij kunnen investeren in nieuwe zaden of in een stalletje om hun producten te verkopen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden met als doel respect en begrip voor elkaar te krijgen.
 Ook op dankdag, woensdag 3 november, zal de collecte opbrengst voor dit doel bestemd zijn. 

 

Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. Dank voor uw bijdragen in de afgelopen periode. 

Banner tonen
Banner verbergen