De Oosterlichtkerk: hartelijk welkom!

De Oosterlichtkerk is per juli 2018 ontstaan door een samenvoeging van drie wijkgemeenten: de Immanuëlkerk en de Opstandingskerk in De Bilt en de Boskapel in Groenekan. Samen kerken we in het kerkgebouw aan de 1e Brandenburgerweg 34 in Bilthoven.

 

de 'nieuwe kerk'

 

missionair - met hart - gastvrij - zorgzaam - breed - inspirerend - verrijkend - aanvullend - samenwerken - gedeelde roeping

Met deze '10 woorden' geven wij in de Oosterlichtkerk uiting aan wie en wat onze gemeente wil zijn: een inspirerende omgeving, niet alleen (maar zeker ook!) voor onze vaste kerkgangers, maar ook voor gasten en 'voorbijgangers', mensen die bijvoorbeeld in ‘iets’ geloven en op zoek zijn naar diepgang.
Daarom werken we aan een bruisende gemeente, die naast de zondagse kerkdiensten ook door de week allerlei activiteiten organiseert. Denk aan gespreksgroepen, thema-avonden, creatieve activiteiten zoals tekenen, zingen en koken. Alles met hart en passie, met geloof en liefde, gevoed door de bron die de Bijbel is.
Wij bieden een plek voor ontmoeting en gezelligheid of juist voor stilte en bezinning - u bent welkom in ons gebouw en in ons midden!
Bent u nieuw in onze gemeente? Ons team van pastoraal medewerkers leert u graag kennen.
De Oosterlichtkerk vormt samen met de Dorpskerk de Protestantse Gemeente De Bilt.
 

Een huis van licht voor samen

In de naamgeving van ons kerkgebouw en onze wijkgemeente zoeken we aansluiting bij fundamentele waarden als 'open' en 'gastvrij', 'zorgzaam' en 'inspirerend'. Ook mag het licht dat hier zo mooi door de ramen valt, benadrukt worden. Het licht dat ons binnentrekt én naar buiten stuurt, naar de ander, de wereld om ons heen. Het licht dat we bezingen: het daagt in het oosten, het stoot ons aan in de morgen. Het licht dat ons doet denken aan schepping en Schepper tegelijk. Er is altijd een nieuw begin. We krijgen het licht om door te geven. Het is niet van ons, maar van iedereen. In dit huis willen we ons, steeds opnieuw en gezamenlijk, verbinden. Dit gebouw is een lichte ruimte, een kerk van het licht uit het oosten. Vandaar: Oosterlichtkerk.