Gemeentekoor

Het Gemeentekoor staat al vanaf het begin onder leiding van Joke Firet-Stegeman. Het koor verleent regelmatig medewerking aan de kerkdiensten en oefent dan op dinsdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Hoogtepunten zijn de Kerstnachtdiensten, waarin veel muziek van John Rutter wordt gezongen en de diensten in de Stille Week en met Pasen.

 

Gemeentekoor