Kunst in de kerk

De werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in ons kerkgebouw. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is, maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van kwetsbare groepen in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.

 

 

 

De geëxposeerde werken zijn iedere vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en op zondagmorgen tussen 11.30 uur en 13.00 uur te bezichtigen in de Oosterlichtkerk, Eerste Brandenburgerweg 34, Bilthoven.

Nadere informatie: Jannie Catsburg, telefoon 030 - 220 30 91.