Kerkdienst 1e advent met ds. E. van Leersum

U kunt zondag 28 november om 10.00 uur ook naar de kerkdienst kijken via de livestream (na het klikken op de link, klik dan op ) of luisteren via de website kerkomroep
datum en tijd
zondag 28 november, 10:00 uur
voorganger
Ds. E. van Leersum
collecte 1
Onderhoud gebouwen en terreinen Banknummer: NL45RABO 0373 7176 44
collecte 2
Stipcollecte: Adventsproject Kindermoment & kindernevendienst In onze gemeente. Banknummer: NL45RABO 0373 7176 44